Home / Ngày tốt / Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tháng 2 năm 2019

Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tháng 2 năm 2019

Hôm nay, chuyển nhà Kiến Vàng xin được chia sẻ với các bạn danh sách ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tháng 2 năm 2019. Danh sách ngày tốt được biên soạn một cách rất chi tiết và tỉ mỉ, được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu về phong thủy tại Việt Nam Kết hợp cùng công ty chuyển nhà Kiến Vàng, nhằm giúp quý khách có căn cứ, cơ sở để chuyển nhà trọn gói, chuyển văn phòng trong tháng 2 năm 2019.

Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tháng 2 năm 2019

02422 626262 – 097.628.1111

>> Xem thêm: Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tháng 3 năm 2019

ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tháng 2 năm 2019

Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tháng 2 năm 2019

Dưới đây là tổng hợp những ngày hoàng đạo, ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tháng 2 năm 2019:

Ngày Ngày Âm lịch Đánh giá Chi tiết
(1*) Thứ sáu, ngày 01 tháng 02 năm 2019 27/12/2018 Tốt Thứ sáu, ngày 01 tháng 02 năm 2019
Ngày âm lịch: 27/12/2018 (AL)
Ngày: Kỷ tỵ, tháng: Ất sửu, năm: Mậu tuất
Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Trực: Định
Nạp âm: Đại Lâm Mộc – Hành: Mộc
Thuộc mùa: Xuân
Nhị thập bát tú: Sao: Lâu – thuộc: Kim – con vật: Chó
Đánh giá chung: (1) – Tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Đinh hợi, Tân hợi
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Nhâm thân, Quý mùi, Tân mão, Tân sửu, Kỷ mùi, Tân dậu
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Nhân chuyên,Thiên thanh,Mãn đức tinh,Tam hợp,Ngọc đường*
Sao xấu: Ly Sào,Đại không vong,Tam nương,Kim thần thất sát (trực),Đại hao,Cửu không,Trùng tang*,Trùng phục,Tội chỉ,Ly sàng
(1*) Thứ bảy, ngày 02 tháng 02 năm 2019 28/12/2018 Tốt

Thứ bảy, ngày 02 tháng 02 năm 2019
Ngày âm lịch: 28/12/2018 (AL)
Ngày: Canh ngọ, tháng: Ất sửu, năm: Mậu tuất
Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
Trực: Chấp
Nạp âm: Lộ Bàng Thổ – Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Vị – thuộc: Thổ – con vật: Trĩ

Đánh giá chung: (1) – Tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Bính tý, Giáp thân, Nhâm tý, Giáp dần
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Nhâm thân, Quý mùi, Tân mão, Tân sửu, Kỷ mùi, Tân dậu
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Thiên đức*,Nguyệt đức*,Minh tinh,Kính tâm
Sao xấu: Xích khẩu,Hoang vu

(2*) Thứ tư, ngày 06 tháng 02 năm 2019 02/01/2019 Quá tốt

Thứ tư, ngày 06 tháng 02 năm 2019
Ngày âm lịch: 02/01/2019 (AL)
Ngày: Giáp tuất, tháng: Bính dần, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Trực: Thành
Nạp âm: Sơn Đầu Hỏa – Hành: Hoả
Thuộc mùa: Hạ
Nhị thập bát tú: Sao: Sâm – thuộc: Thuỷ – con vật: Vượn

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Canh thìn*, Nhâm thìn, Canh tuất
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp thân, Nhâm thìn, Nhâm dần, Nhâm tuất
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Thiên hỷ,Thiên quý*,Thiên quan,Tam hợp*,Hoàng ân*
Sao xấu: Hoả tinh,Tiểu không vong,Thụ tử*,Nguyệt yếm đại hoạ,Trùng tang*,Cô thần,Thổ cấm,Âm thác,Dương thác,Quỷ khóc

(1*) Thứ năm, ngày 07 tháng 02 năm 2019 03/01/2019 Tốt

Thứ năm, ngày 07 tháng 02 năm 2019
Ngày âm lịch: 03/01/2019 (AL)
Ngày: Ất hợi, tháng: Bính dần, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Câu Trận Hắc Đạo
Trực: Thu
Nạp âm: Sơn Đầu Hỏa – Hành: Hoả
Thuộc mùa: Hạ
Nhị thập bát tú: Sao: Tỉnh – thuộc: Mộc – con vật: Hươu bướu

Đánh giá chung: (1) – Tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Tân tỵ*, Quý tỵ, Tân hợi
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp thân, Nhâm thìn, Nhâm dần, Nhâm tuất
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Thiên quý*,Thánh tâm,Ngũ phủ*,U vi tinh,Lục hợp*,Mẫu thương
Sao xấu: Xích khẩu,Tam nương*,Kim thần thất sát (trực),Kiếp sát*,Địa phá,Hà khôi- cẩu gião,Câu trận

(4*) Thứ sáu, ngày 08 tháng 02 năm 2019 04/01/2019 Vô cùng tốt

Thứ sáu, ngày 08 tháng 02 năm 2019
Ngày âm lịch: 04/01/2019 (AL)
Ngày: Bính tý, tháng: Bính dần, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Trực: Khai
Nạp âm: Giản Hạ Thuỷ – Hành: Thuỷ
Thuộc mùa: Đông
Nhị thập bát tú: Sao: Quỷ – thuộc: Kim – con vật: Dê

Đánh giá chung: (4) – Vô cùng tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Canh ngọ*, Mậu ngọ
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp thân, Nhâm thìn, Nhâm dần, Nhâm tuất
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Sát cống,Nguyệt đức*,Sinh khí,Nguyệt ân*,Ích hậu,Mẫu thương,Đại hồng sa,Thanh long*
Sao xấu: Kim thần thất sát (trực),Thiên ngục,Thiên hoả,Phi ma sát,Lỗ Ban sát

(1*) Chủ nhật, ngày 10 tháng 02 năm 2019 06/01/2019 Tốt

Chủ nhật, ngày 10 tháng 02 năm 2019
Ngày âm lịch: 06/01/2019 (AL)
Ngày: Mậu dần, tháng: Bính dần, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Trực: Kiến
Nạp âm: Thành Đầu Thổ – Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Tinh – thuộc: Thái dương – con vật: Ngựa

Đánh giá chung: (1) – Tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp thân, Canh thân
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp thân, Nhâm thìn, Nhâm dần, Nhâm tuất
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Thiên Thuỵ,Thiên xá*,Phúc sinh,Mãn đức tinh,Yếu yên*,Phúc hậu
Sao xấu: Ly Sào,Đại không vong,Kim thần thất sát (trực),Thổ phủ,Lục bất thành,Vãng vong,Lôi công,Dương thác

(1*) Thứ tư, ngày 13 tháng 02 năm 2019 09/01/2019 Tốt

Thứ tư, ngày 13 tháng 02 năm 2019
Ngày âm lịch: 09/01/2019 (AL)
Ngày: Tân tỵ, tháng: Bính dần, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo
Trực: Bình
Nạp âm: Bạch Lạp Kim – Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Chẩn – thuộc: Thuỷ – con vật: Giun

Đánh giá chung: (1) – Tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp thân, Nhâm thìn, Nhâm dần, Nhâm tuất
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Thiên ân,Thiên Thuỵ,Nguyệt đức hợp*,Địa tài,Hoạt điệu,Kim đường*
Sao xấu: Ly Sào,Xích khẩu,Thiên cương*,Tiểu hồng sa,Tiểu hao,Hoang vu,Nguyệt hoạ,Thần cách,Băng tiêu ngoạ hãm,Sát chủ*,Nguyệt hình,Ngũ hư

(2*) Thứ sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2019 11/01/2019 Quá tốt

Thứ sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2019
Ngày âm lịch: 11/01/2019 (AL)
Ngày: Quý mùi, tháng: Bính dần, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Trực: Chấp
Nạp âm: Dương Liễu Mộc – Hành: Mộc
Thuộc mùa: Xuân
Nhị thập bát tú: Sao: Cang – thuộc: Kim – con vật: Rồng

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Ất sửu, Đinh hợi, Tân sửu, Đinh tỵ
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp thân, Nhâm thìn, Nhâm dần, Nhâm tuất
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Thiên ân,Thiên thanh*,Kính tâm,Ngọc đường*
Sao xấu: Hoả tinh,Kim thần thất sát (năm),Kim thần thất sát (trực),Thiên ôn

(2*) Thứ hai, ngày 18 tháng 02 năm 2019 14/01/2019 Quá tốt

Thứ hai, ngày 18 tháng 02 năm 2019
Ngày âm lịch: 14/01/2019 (AL)
Ngày: Bính tuất, tháng: Bính dần, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Trực: Thành
Nạp âm: Ốc Thượng Thổ – Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Tâm – thuộc: Thái âm – con vật: Hồ

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Mậu thìn, Nhâm ngọ, Nhâm thìn*, Nhâm tý, Nhâm tuất
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp thân, Nhâm thìn, Nhâm dần, Nhâm tuất
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Trực tinh,Nguyệt đức*,Thiên hỷ,Thiên quan,Nguyệt ân*,Tam hợp*,Hoàng ân*
Sao xấu: Đại không vong,Nguyệt kỵ*,Thụ tử*,Nguyệt yếm đại hoạ,Cô thần,Âm thác,Quỷ khóc

(2*) Thứ ba, ngày 19 tháng 02 năm 2019 15/01/2019 Quá tốt

Thứ ba, ngày 19 tháng 02 năm 2019
Ngày âm lịch: 15/01/2019 (AL)
Ngày: Đinh hợi, tháng: Bính dần, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Câu Trận Hắc Đạo
Trực: Thu
Nạp âm: Ốc Thượng Thổ – Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Vĩ – thuộc: Hoả – con vật: Hổ

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Kỷ tỵ, Quý mùi, Quý tỵ*, Quý sửu, Quý hợi
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp thân, Nhâm thìn, Nhâm dần, Nhâm tuất
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Thiên đức*,Thánh tâm,Ngũ phủ*,U vi tinh,Lục hợp*,Mẫu thương
Sao xấu: Xích khẩu,Kiếp sát*,Địa phá,Hà khôi- cẩu gião,Câu trận

(2*) Thứ tư, ngày 20 tháng 02 năm 2019 16/01/2019 Quá tốt

Thứ tư, ngày 20 tháng 02 năm 2019
Ngày âm lịch: 16/01/2019 (AL)
Ngày: Mậu tý, tháng: Bính dần, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Trực: Khai
Nạp âm: Tích Lịch Hỏa – Hành: Hoả
Thuộc mùa: Hạ
Nhị thập bát tú: Sao: Cơ – thuộc: Thuỷ – con vật: Báo

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp ngọ, Bính ngọ
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp thân, Nhâm thìn, Nhâm dần, Nhâm tuất
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Thiên xá*,Sinh khí,Ích hậu,Mẫu thương,Đại hồng sa,Thanh long*
Sao xấu: Ly Sào,Thiên ngục,Thiên hoả,Phi ma sát,Lỗ Ban sát

(1*) Thứ bảy, ngày 23 tháng 02 năm 2019 19/01/2019 Tốt

Thứ bảy, ngày 23 tháng 02 năm 2019
Ngày âm lịch: 19/01/2019 (AL)
Ngày: Tân mão, tháng: Bính dần, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Trực: Trừ
Nạp âm: Tùng Bách Mộc – Hành: Mộc
Thuộc mùa: Xuân
Nhị thập bát tú: Sao: Nữ – thuộc: Thổ – con vật: Dơi

Đánh giá chung: (1) – Tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Ất sửu, Quý dậu, Ất mùi, Kỷ dậu
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp thân, Nhâm thìn, Nhâm dần, Nhâm tuất
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Nguyệt đức hợp*
Sao xấu: Ly Sào,Chu tước hắc đạo,Nguyệt kiến chuyển sát,Thiên địa chuyển sát

(1*) Chủ nhật, ngày 24 tháng 02 năm 2019 20/01/2019 Tốt

Chủ nhật, ngày 24 tháng 02 năm 2019
Ngày âm lịch: 20/01/2019 (AL)
Ngày: Nhâm thìn, tháng: Bính dần, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
Trực: Mãn
Nạp âm: Trường Lưu Thuỷ – Hành: Thuỷ
Thuộc mùa: Đông
Nhị thập bát tú: Sao: Hư – thuộc: Thái dương – con vật: Chuột

Đánh giá chung: (1) – Tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Bính dần, Giáp tuất, Bính tuất*, Bính thân, Bính thìn
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp thân, Nhâm thìn, Nhâm dần, Nhâm tuất
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Thiên đức hợp*,Thiên phú,Thiên tài,Nguyệt không,Lộc khố
Sao xấu: Hoả tinh,Thổ ôn,Thiên tặc,Cửu không,Quả tú,Phủ đầu sát,Tam tang,Không phòng

(2*) Thứ tư, ngày 27 tháng 02 năm 2019 23/01/2019 Quá tốt

Thứ tư, ngày 27 tháng 02 năm 2019
Ngày âm lịch: 23/01/2019 (AL)
Ngày: Ất mùi, tháng: Bính dần, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Trực: Chấp
Nạp âm: Sa Trung Kim – Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Bích – thuộc: Thuỷ – con vật: Du

Đánh giá chung: (2) – Quá tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Kỷ sửu, Tân mão, Quý sửu, Tân dậu
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp thân, Nhâm thìn, Nhâm dần, Nhâm tuất
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Trực tinh,Thiên quý*,Thiên thanh*,Kính tâm,Ngọc đường*
Sao xấu: Nguyệt kỵ*,Kim thần thất sát (năm),Thiên ôn,Tứ thời đại mộ

(1*) Thứ năm, ngày 28 tháng 02 năm 2019 24/01/2019 Tốt

Thứ năm, ngày 28 tháng 02 năm 2019
Ngày âm lịch: 24/01/2019 (AL)
Ngày: Bính thân, tháng: Bính dần, năm: Kỷ hợi
Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
Trực: Phá
Nạp âm: Sơn Hạ Hỏa – Hành: Hoả
Thuộc mùa: Hạ
Nhị thập bát tú: Sao: Khuê – thuộc: Mộc – con vật: Lang

Đánh giá chung: (1) – Tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Nhâm thân*, Nhâm dần*, Giáp dần, Nhâm tuất
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp thân, Nhâm thìn, Nhâm dần, Nhâm tuất
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Nguyệt đức*,Nguyệt ân*,Minh tinh,Giai thần,Phổ hộ,Dịch mã*
Sao xấu: Kim thần thất sát (trực),Nguyệt phá

Trên đây là toàn bộ về ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tháng 2 năm 2019. Mọi thông tin và vướng mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 02422. 62 62 62 – 0976.281.111 để được tư vấn và báo giá miễn phí.

Gọi ngay cho chúng tôi theo số HOTLINE: 0976.281.111 hoặc qua Fanpage chính thức của Kiến Vàng tại: https://www.facebook.com/kienvang.net.vn/ để được tư vấn miến phí và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.Khi bạn cần một địa chỉ dịch vụ chuyển nhà, chuyển văn phòng trọn gói uy tín và chất lượng, chuyên nghiệp nhất.

Thông tin chi tiết xin quý khách hàng tìm hiểu tại địa chỉ website: http://kienvang.net.vn hoặc gọi điện trực tiếp theo số điện thoại chúng tôi 04422.62.62.62 – 0976.281.111.

Mọi ý kiến đóng góp hoặc tư vấn về dịch vụ chuyển nhà, chuyển văn phòng trọn gói, Quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty CP Đầu tư thương mại vận tải Kiến Vàng

  • Trụ Sở  : Số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • VPGD   : Số 14 Trương Hán Siêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Chi nhánh phia Nam: Số 77 , Phạm Đăng Giảng, KP2 Phường Bình hưng, Q Bình Tân, TPHCM
  • Điện thoại: 0422.626.262
  • Hotline: 0976. 28. 1111
  • Email:  kienvang2008@gmail.com
  • Website:  http://kienvang.net.vn

Có thể bạn quan tâm:

ngay tot chuyen nha thang 11 nam 2020

Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng tháng 11 năm 2020

Ngày tốt chuyển nhà, chuyển văn phòng trọn gói tháng 11 năm 2020 được công ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Ngay !